Disclaimer & Voorwaarden

Disclaimer

TEQnation.com is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit weblog plaatsen – bijvoorbeeld in een reactie – en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van TEQnation.com

TEQnation.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van TEQnation.com

TEQnation.com besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. TEQnation.com aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

TEQnation.com bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Creative Commons

TEQnation.com houdt zich aan de Creative Commons. Dat betekent dat elke auteur van het stuk afzonderlijk de copyrights bepaalt. Bij sommige artikelen berusten daarom de volledige auteursrechten bij de auteurs, fotografen en/ of andere geestelijk eigenaren van de stukken. In andere gevallen mag je het werk gedeeltelijk kopiëren, hergebruiken of verspreiden, als je de bron en de auteur van het artikel vermeldt.

Algemene voorwaarden

 • Download de algemene voorwaarden Reshift (pdf)

 

 

 

 

Reshift B.V., gevestigd aan Richard Holkade 8, 2033 PZ te Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via gdpr@reshift.nl

Persoonsgegevens die TEQnation.com verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

Sitebezoek & reageren op de blog

Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een artikel, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

Aankoop / afname training, webinar, korte opleiding e.a. trainingsproducten

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie worden gedeeld met de trainer/spreker, zodat deze de training of het webinar optimaal kan laten aansluiten op de groep deelnemers. De trainer of spreker kan eenmalig contact opnemen met de deelnemer. Overige verstrekte gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden en belanden in onze backoffice van Google Suite. Deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van Reshift.

Aankoop eventticket

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie kunnen worden gedeeld met de sponsoren; deze kunnen eenmalig contact opnemen met de deelnemer. Adres- en betaalgegevens worden verwerkt met Eventbrite. Overige verstrekte gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden en belanden in onze backoffice van Google Suite. Deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van Reshift.

Download whitepaper, e-book of gratis webinar

De gevraagde gegevens in het downloadformulier geven we na jouw actieve consent door aan de adverteerder, waarna het whitepaper, e-book of het webinar wordt toegestuurd. De adverteerder kan contact met je opnemen. De gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden in onze backoffice van Google Suite.

Plaatsen vacature, content, agenda-item, promotie en download

Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de inzender gebruiken we voor communicatie over de vacatureplaatsing en komen terecht in het klantenbestand van Reshift. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon van een vacature of de auteur van de content worden openbaar gepubliceerd op de website. Eventuele adres- en betaalgegevens worden verwerkt met Eventbrite. Overige verstrekte gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden en belanden in onze backoffice van Google Suite.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die TEQnation.com verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gdpr@reshift.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt TEQnation.com persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reshift neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang houdt TEQnation.com persoonsgegevens bewaart

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij TEQnation.com blijf je maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden. Doe je mee aan ons lezersonderzoek, dan slaan we de door jou achterlaten persoonsgegevens 3 jaar op voor analyse-doeleinden. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Toestemming voor gegevensverwerking bewaren we om die reden bijvoorbeeld ten minste 5 jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met gdpr@reshift.nl

Delen van persoonsgegevens door TEQnation.com met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de verschillende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Reshift.

Trainers

Met ieder van onze trainers sluiten we verwerkersovereenkomsten om de gegevens van onze deelnemers aan trainingen en webinars te beschermen.

 

Adverteerders

Als je gebruik maakt van de gratis producten in de rubriek Downloads, worden je gegevens gedeeld met de betreffende adverteerder. Bij deelname aan een van onze events kunnen je gegevens gedeeld worden met een sponsor. De betreffende adverteerders en sponsoren mogen eenmalig contact met je opnemen. We wijzen je hier altijd vooraf expliciet op. Met deze partijen worden door TEQnation.com altijd verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens te beschermen.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reshift en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gdpr@reshift.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe TEQnation.com  persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via gdpr@reshift.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Reshift  die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die TEQnation.com gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders plaatsen op Frankwatching promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van TEQnation.com gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.