Info Support innovations

About

Info Support innovations

Info Support is ervan overtuigd dat het ook als groter bedrijf mogelijk is binnen de bedrijfsmuren als start-up te opereren. Info Support laat teams daarom zelfstandig werken aan een innovatie. Een bedrijfje binnen het bedrijf in feite, ook wel ‘intrapreneurship’ (intern ondernemerschap) genoemd. We stellen teams samen van mensen die veel kennis van de business hebben en bruisen van goede

ideeën voor de klant. Vervolgens voegen we daar mensen met kennis van de technologie aan toe. Door die twee samen (tijdelijk) een plek te geven buiten de standaard processen en regels om, krijgen innovatieve ideeën de ruimte om tot wasdom te komen. Info Support heeft al meerdere succesvolle projecten op deze manier weten te realiseren, o.a. met ING, Alfam, 9292ov en Ziekenhuis Rijnstate.

Share
June 2024
July 2024
No event found!

Related Topics