Positie Nederland in race om quantumcomputer verstevigd met opening Microsoft Quantum Lab

About

Positie Nederland in race om quantumcomputer verstevigd met opening Microsoft Quantum Lab

Het Microsoft Quantum Lab op de campus van TU Delft is gisteren, 21 februari 2019, geopend door Zijne Majesteit de Koning. Met de komst van het lab is een nieuwe stap gezet om Nederland in de kopgroep te houden op het gebied van quantum computing.

TU Delft, QuTech, TNO en Microsoft werken al langer in een publiek-private samenwerking aan een quantumcomputer gebaseerd op majoranadeeltjes.
De ambitie van de samenwerking is met topologische quantumbits een werkende quantumcomputer te bouwen. Professor Leo Kouwenhoven leidt voor Microsoft zowel het lab als het onderzoek naar de ontwikkeling van de bouwstenen voor deze quantumcomputer.
Professor Leo Kouwenhoven: “Vandaag is een belangrijke dag voor Nederland. We zien wat er mogelijk is als bedrijfsleven, wetenschap en overheid samen hun schouders ergens onder zetten. Samen hebben we een laboratorium van wereldklasse gerealiseerd in Delft, dat ons in staat stelt te bouwen aan een revolutionaire quantumcomputer. Nederland staat daarmee potentieel aan de wieg van rekenkracht die ons dagelijks leven ingrijpend zal veranderen. Denk aan gepersonaliseerde medicatie en het ontwikkelen van nieuwe duurzame energiebronnen.”
Nederland ‘quantum ready’
Quantumtechnologie is onmisbaar voor efficiënt gebruik van schaarse materialen en zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Nederland heeft een uitzonderlijke, leidende positie als het gaat om quantumtechnologie, die wereldwijd wordt erkend. Tijdens de opening werd door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) benadrukt dat de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden hun krachten moeten bundelen om deze leidende positie te verstevigen.
De opening van het nieuwe lab op de TU Delft campus biedt daarnaast kansen aan andere partijen om betrokken te raken bij het nog verder verstevigen van de bijzondere positie die Nederland heeft op dit gebied. De samenwerkende partijen onderstrepen het belang en de urgentie voor de Nederlandse economie en maatschappij. Publieke en commerciële partners worden opgeroepen om samen ervoor te zorgen dat Nederland klaar is om optimaal gebruik te kunnen maken van toekomstige doorbraken op het gebied van quantumtechnologie. Kort gezegd moet Nederland ‘quantum ready’ worden.
Impact voor Nederland
“Als Nederland een vooraanstaande positie kan behouden in de ontwikkeling van een quantumcomputer, dan biedt dat ons land enorme kansen om nog welvarender te worden. We roepen daarom het Nederlandse bedrijfsleven en andere partijen op om zich voor te bereiden op quantumtechnologie. De gezamenlijke investeringen in middelen en infrastructuur zoals we die hier vandaag zien samenkomen zorgen de komende jaren voor een goede uitgangspositie”, zegt Ernst-Jan Stigter, Algemeen Directeur van Microsoft Nederland.
Meer weten over Quantum? Bekijk de video’sof lees het blog over Quantum computing.

 

Share
April 2024
May 2024
No event found!

Related Topics