Python heeft de eerste beta van Python versie 3.8 uitgebracht.

Python 3.8.0 bèta 1 bevat nieuwe functies, zoals de walrus-operator, die waarden aan variabelen toewijst als onderdeel van een expressie. Klik hier voor een volledige lijst met updates. Python zegt dat de tweede bètaversie beschikbaar zal zijn op 1 juli. –