Machine learning in realtime is de beste optie

About

Machine learning in realtime is de beste optie

Organisaties wenden zich tot machine learning vanwege het rendement op de investering. Degenen die het in realtime doen, staan ​​bovenaan de hitlijsten.

Na een gesprek met machine learning-ingenieurs en infrastructuuringenieurs bij grote internetbedrijven in de VS, Europa en China, kwam er een scheiding tussen twee groepen bedrijven naar voren. De ene groep heeft honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in infrastructuur om realtime machine learning mogelijk te maken en heeft hun investeringen al terugverdiend. De andere groep vraagt ​​zich nog steeds af of realtime machine learning waarde heeft.

Dat rapportage over return on investment een goede manier is om aandacht te krijgen, lijkt Chip Huyen niet verloren te gaan. Huyen is een schrijver en informaticus die werkt aan infrastructuur voor realtime machine learning. Zij is degene die de bovenstaande inleiding schreef bij haar bevindingen over realtime machine learning  om de groeiende ervaring die zij en haar collega’s opdoen tot uiting te laten komen.

Huyen heeft met Netflix, Nvidia, Primer en Snorkel AI gewerkt voordat ze haar eigen (stealth) startup oprichtte, en ze doceert Machine Learning Systems Design aan Stanford.

Lees verder over de online predictions in real-time en meer.

Share
July 2024
August 2024
No event found!

Related Topics