Onderzoek VMware Tanzu: gevestigde monitoring methodes kunnen de complexiteit van de Cloud niet bijhouden

About

Onderzoek VMware Tanzu: gevestigde monitoring methodes kunnen de complexiteit van de Cloud niet bijhouden

Uit een rapport van VMware Tanzu blijkt dat naarmate de complexiteit van moderne Cloud Native applicaties toeneemt, gevestigde methoden voor het monitoren en beheren van applicaties snel achterhaald raken voor IT-professionals.

De uitkomsten van het rapport, State of Observability 2021, tonen aan dat er op een enorme schaal gebruikt wordt gemaakt van containers, microservices en compute resources. Maar liefst 84 procent van de respondenten meldt dat hun Cloud Services en -toepassingen nu op honderden of vaak (43 procent) duizenden compute nodes draaien.

Het onderzoek toont daarnaast aan dat moderne architecturen, zoals containers en Kubernetes, door 72 procent van de respondenten worden gebruikt. Microservices worden door 49 procent van de deelnemers gebruikt. Hierdoor lijkt het erop dat traditionele methodes om te monitoren het simpelweg niet meer kunnen bijhouden:

  • Negen op de tien respondenten geven toe dat sterk gedistribueerde applicaties een bepaalde grootte van orde creëert die zorgen voor grote uitdagingen op het gebied van monitoring. Dit komt met name omdat requests in deze Cloud Native applicaties vaak tientallen verschillende technologieën en omgevingen doorkruisen;
  • Meer dan 95% van de respondenten gaf aan problemen te hebben met hun huidige aanpak;
  • Meer dan 80% is het ermee eens dat legacy monitoring niet langer toereikend is voor moderne Cloud toepassingen.

Andere uitdagingen waar respondenten tegenaan lopen bij het monitoren van Cloud applicatie omgevingen zijn:

  • 54 procent geeft aan dat ze een gebrek hebben aan een eenduidig zicht op alle belangrijke diensten, waardoor het oplossen van incidenten vertraging oploopt;
  • 39 procent geeft aan dat het een enorme inspanning is om bestaande tools te onderhouden;
  • 33 procent heeft een gebrek aan inzicht in het gebruik van Cloud resources.

Om cruciale uitdagingen op het gebied van zichtbaarheid het hoofd te bieden, gebruikt of implementeert 32 procent van de respondenten momenteel observability oplossingen. Daarnaast evalueert 35 procent het gebruik van een dergelijke oplossing en is van plan om het binnen 6-12 maanden te implementeren. Maar liefst 99 procent van de deelnemers geeft aan dat observability oplossingen significante voordelen zal bieden.

“Het hebben van inzicht is cruciaal voor zowel de stabiliteit als de prestaties van infrastructuur en applicaties. Alleen op deze manier kunnen bedrijfskritische functies actief blijven,” zegt Stela Udovicic, Director Product Marketing bij VMware. “Het is alarmerend om te zien dat bijna de helft van de respondenten, met meer dan 100 containers, aangeeft dat hun bestaande monitoring tools niet schaalbaar zijn. Slechts één vijfde vindt hun huidige configuratie ‘unified’. Observability wint snel aan populariteit als een oplossing voor volledige zichtbaarheid van Cloud applicaties op schaal. Organisaties die geen gebruik maken van dergelijk tools zijn niet in staat om app-monitoringstrategieën verder te ontwikkelen en inzichten te realiseren die zowel resultaat als nieuwe business kunnen opleveren.”

Share
July 2024
August 2024
No event found!

Related Topics