OpenAI heeft een unsupervised language-learning model ontwikkeld, dat nieuws kan schrijven en problemen met begrijpend lezen kan oplossen. Het systeem, genaamd GPT2, leerde van het lezen van 8 miljoen internetartikelen en stelde een prestatierecord in op Winograd-schema’s en de kinderboekentest, begrijpend benchmarks. Het systeem kan ook tekst genereren, hoewel de uitvoer beperkt is tot een paar honderd woorden en het schrijven minder samenhangend wordt naarmate het langer wordt. Het onderzoek is online gepubliceerd.