Softwaremonitor: enterprise open source groeit, propriëtaire software krimpt

About

Softwaremonitor: enterprise open source groeit, propriëtaire software krimpt

Vorig jaar startte Red Hat met het meten van de populariteit van open source onder IT-professionals. Waarom kiezen ze het, wat willen ze er in de toekomst mee doen en wat willen ze ermee bereiken? Het resultaat was het 2019 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report. De resultaten waren duidelijk en bevestigden wat de leverancier in de markt ziet gebeuren. Enterprise open source is de standaardkeuze geworden van IT-afdelingen wereldwijd en bedrijven gebruiken open source in gebieden die van oudsher meer geassocieerd worden met propriëtaire technologie.

Dit jaar werd een andere koers gekozen. Het doel was een gedetailleerder inzicht krijgen in hoeverre de intenties en het gebruik van IT-leiders zijn veranderd. Er werden 950 IT-leiders in vier regio’s ondervraagd, waarbij de volgende selectiecriteria werden gehanteerd: respondenten moesten enige bekendheid hebben met enterprise open source en de organisatie moest minimaal voor 1 procent Linux gebruiken. Respondenten waren niet noodzakelijkerwijs Red Hat-klanten en wisten niet dat Red Hat de sponsor van het onderzoek was. Dit om een eerlijker en breder beeld te krijgen van de werkelijke stand van zaken op het gebied van enterprise open source.

Enkele van de belangrijkste resultaten zijn:

  1. Enterprise open source speelt in toenemende mate een strategische rol, terwijl die van propriëtaire software afneemt
  2. Cloud computing en enterprise open source gaan hand in hand
  3. IT-leiders kiezen voor open source vanwege de hogere kwaliteit van de software
  4. Beveiliging voert de lijst aan van redenen waarom IT-leaders enterprise open source gebruiken

Open source als drijvende strategische kracht

De cijfers liegen niet over het belang van open source: 95 procent van de respondenten (vorig jaar 89 procent) zegt dat het strategisch belangrijk is voor de algehele softwarestrategie voor de infrastructuur van hun organisatie.

Deze IT-leiders zetten niet alleen open source in, ze hebben ook een positief beeld van andere organisaties die open source gebruiken. Respondenten geven aan dat ze denken dat open source door de meest innovatieve bedrijven gebruikt wordt (86%).

Aangezien het gebruik van enterprise open source de komende twee jaar naar verwachting zal toenemen, wordt verwacht dat het gebruik van propriëtaire software zal afnemen. Vorig jaar zagen we dat meer dan de helft (55%) van de door de respondenten gebruikte software propriëtair was. Dit jaar is dat gedaald tot 42 procent; en de verwachting is dat het percentage over twee jaar verder daalt tot 32 procent. Daarentegen gaven de respondenten aan dat 36 procent van de software die hun organisatie op dit moment wordt gebruikt open source is en dat ze verwachten dat dit binnen twee jaar tijd stijgt naar 44 procent.

Enterprise open source en de hybride cloud

Cloud computing is een integraal onderdeel geworden van de bedrijfsstrategie en de IT-architectuur voor enterprises, en de hybride cloud heeft zich ontpopt tot de belangrijkste cloudbenadering. Uit onze enquête blijkt dat 63 procent van de ondervraagde IT-leiders op dit moment een hybride cloudinfrastructuur heeft. Echter, van de 37 procent van de respondenten die deze infrastructuur niet heeft, is 54 procent van plan dit binnen 24 maanden te realiseren. Hybride cloud is om veel redenen de dominante cloud. Niet elke workload is geschikt voor publieke cloudomgevingen; maar een hybride cloudbenadering die zich uitstrekt van de edge en bare metal tot meerdere publieke clouds (multicloud) kan eindgebruikers de meeste keuze en flexibiliteit bieden.

Met de toenemende rol die cloud speelt in de IT, kijken leiders naar open source als oplossing om hen te helpen hun platform uit te bouwen. 83 procent van de IT-leiders zegt dat enterprise open source in hun organisatie een belangrijke rol speelt bij het benutten van cloudarchitecturen.

Meer voordelen dan kostenbesparing

Opensourcesoftware werd lang gezien als een kostengunstige optie voor bedrijven, maar is niet langer de stuwende factor. Bedrijven die gebruikmaken van open source zien namelijk veel meer voordelen. Dit komt ook terug in het onderzoek. In vergelijking met vorig jaar noemden de respondenten een hogere kwaliteit van de software (33%) als de belangrijkste reden om voor open source te kiezen, gevolgd door een lagere total cost of ownership (30%) en een betere beveiliging (29%).

Er zijn traditionele plekken waar je verwacht dat open source wordt gebruikt, maar we zien dat het ook steeds vaker wordt gebruikt in gebieden die van oudsher met propriëtaire applicaties worden geassocieerd. De respondenten geven aan dat de top drie plaatsen in de infrastructuur waar tegenwoordig opensourceoplossingen worden gebruikt de volgende zijn: beveiliging (52%), cloudbeheertools (51%) en database (49%).

Dit is slechts het topje van de ijsberg qua onderzoeksresultaten. Mocht u meer willen weten over hoe bedrijven opensourcetools inzetten om hun IT te moderniseren, lees dan The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report.

Share
July 2024
August 2024
No event found!

Related Topics