Advertenties binnen de JavaScript library zichtbaar

About

Advertenties binnen de JavaScript library zichtbaar

Populaire JavaScript-library Standard, een JavaScript-stijlgids, linter en automatische codefixer, is nu de eerste JavaScript-library die advertenties weergeeft in de terminal.

De advertenties,  , worden mogelijk gemaakt door Funding, een nieuwe library die het ingezamelde geld gebruikt om open-sourceprojecten te helpen financieren. . De switch heeft tot controverse geleid, waarbij sommige  ontwikkelaars furieus reageerden door de eerste ad blocker voor een opdrachtregelinterface te maken.

 

Share
April 2024
May 2024
No event found!

Related Topics