About

Java 19 !

Java 19 is nu beschikbaar voor productiegebruik met prestatie-, stabiliteits- en securitysupdates. 
Deze niet-LTS-release krijgt slechts zes maanden ondersteuning op het hoogste niveau.
Dit zijn de nieuwe features  
• Record patterns, momenteel in preview, stellen developers in staat pattern matching uit te breiden tot meer geavanceerde, samen te stellen datasquery's zonder de syntaxis of semantiek van typepatterns te wijzigen.
• Patterns matching voorzgn 'Switch expressios' en -instructies maakt de beknopte en veilige uitdrukking van complexe data georiënteerde zoekopdrachten mogelijk.
o Het derde voorbeeld voegt verfijningen toe aan het vervangen van bewaakte patronen door when-clausules in schakelblokken.
• Verbeteringen aan de Vector API omvatten verbeteringen voor het laden en opslaan van vectoren van en naar MemorySegments.
• Andere nieuwe functies zijn onder meer ondersteuning voor Unicode 14.0, extra datum-tijd-indelingen, nieuwe systeemeigenschappen voor System.out en System.err, en meer.

Java 19 is now available for production use with performance, stability, and security updates. This non-LTS release will receive only six months of top-level support.

Here are the new features in the release: 

  • Record patterns, currently in preview, allows developers to extend pattern matching to more sophisticated, composable data queries without changing the syntax or semantics of type patterns.
  • Pattern matching for switch expressions and statements enables the concise and safe expression of complex data-oriented queries.
    • The third preview adds refinements to replacing guarded patterns with when clauses in switch blocks.
  • Improvements to the Vector API include enhancements to load and store vectors to and from MemorySegments.
  • Other new features include support for Unicode 14.0, additional date-time formats, new system properties for System.out and System.err, and more.
 
Share
April 2024
May 2024
No event found!

Related Topics