Enkele hoogtepunten

• EndpointSlices, een nieuwe API die een schaalbaar en uitbreidbaar alternatief biedt voor de Endpoints API, is standaard ingeschakeld
• De Ingress API is nu algemeen beschikbaar
Waarschuwingen bij gebruik van verouderde API’s
• Uitgebreide CLI-ondersteuning voor het debuggen van werklasten en knooppunten
• Ondersteuning voor bugfixes door middel van patchreleases voor een Kubernetes minor release is verhoogd naar een jaar
• Alfaversie van CSI-gezondheidsmonitoring, een nieuwe functie die het voor CSI-stuurprogramma’s mogelijk maakt om ongebruikelijke volumecondities van de opslagsystemen te delen met Kubernetes, zodat ze kunnen worden gerapporteerd als gebeurtenissen op PVC’s of Pods.