Data breaches in web applications

About

Data breaches in web applications

Aanvallen op webapplicaties nemen toe. In 2019 was 55% van alle cyberaanvallen een combinatie van webapplicatie en applicatie-specifieke aanvallen, 32% hoger dan het jaar ervoor. Bij de meeste aanvallen van webapplicaties worden inloggegevens gestolen en gebruikt om webapplicaties te hacken die door de onderneming worden gebruikt.

Dit rapport distilleert een breed scala aan onderzoeken en rapporten over datalekken, applicatiebeveiliging en bijbehorende risico’s om lezers te helpen de belangrijkste kwetsbaarheden te begrijpen en te bestrijden. Aangeboden door de objectieve lens van InsightBrief met de ondersteuning van Auth0, het identiteitsplatform voor applicatiebouwers.

Bekijk hier het rapport: Data Breaches in Web Applications.


Attacks on web applications are rising. In 2019, 55% of all cyberattacks were a combination of web application and application-specific attacks, up from 32% the year before. The majority of web application attacks involve the use of stolen credentials – used to hack into web applications utilised by the enterprise.

This Brief distils a wide range of research and reports on data breaches, application security and associated risks to help readers understand key vulnerabilities and how to combat them. Brought to you through the objective lens of InsightBrief with the support of Auth0, the identity platform for application builders.

Read the brief here: Data Breaches in Web Applications.

Share
July 2024
August 2024
No event found!

Related Topics